Over ethiek in de jeugdsport

Panathlon

Elke jongere heeft het recht om te sporten op zijn of haar eigen maat. Om het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zetten, werd de Panathlonverklaring ontworpen.
Deze verklaring vertrekt van de noden van het kind en is opgebouwd uit vijf grote thema’s: (1) het uitdragen van positieve waarden; (2) het bannen van alle vormen van discriminatie; (3) het nemen van preventieve en curatieve maatregelen; (4) het verwelkomen van sponsors in overeenstemming met de hoofddoelstellingen van jeugdsport; (5) het onderschrijven van het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

vzr zwemclub panathlon

VZR = waarden en normen

De Vrije Zwemmers Ronse staan erom bekend bepaalde waarden en normen uit te dragen. Dit is geen hol begrip bij onze zwemclub en wij waren een van de eerste zwemclubs die het Panathlon verdrag van de Verenigde Naties hebben ondertekend. Hieronder vindt u een korte historiek en de rechten van het kind die we uitdragen met onze sport.
Image

Historiek

Vertrekkend van het “Verdrag inzake de Rechten van het Kind” van de Verenigde Naties en van de resoluties van het Congres van Avignon (1995) heeft Panathlon Vlaanderen met de steun van internationale experts een “Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport” geschreven die door Panathlon International is overgenomen.

Deze verklaring werd een eerste maal aan de internationale sportwereld voorgelegd op vrijdag 24 september ’04. Ondertussen onderschreven verschillende internationale sportfederaties de verklaring. Het IOC, Unicef en de Verenigde Naties steunen de Verklaring ook en hebben er hun tevredenheid over uitgedrukt.

Wie de verklaring ondertekent, gaat de verbintenis aan, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden van de jeugdsport. Hij belooft discriminatie uit de jeugdsport te bannen en preventieve en curatieve maatregelen te nemen om kinderen tegen negatieve effecten te beschermen. Hij verwelkomt de steun van sponsors en media als die in overeenstemming is met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport en onderschrijft het “Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport”.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Alle kinderen hebben het recht
• Sport te beoefenen
• Zich te vermaken en te spelen
• In een gezonde omgeving te leven
• Waardig behandeld te worden
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Historiek

Vertrekkend van het “Verdrag inzake de Rechten van het Kind” van de Verenigde Naties en van de resoluties van het Congres van Avignon (1995) heeft Panathlon Vlaanderen met de steun van internationale experts een “Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport” geschreven die door Panathlon International is overgenomen.

Deze verklaring werd een eerste maal aan de internationale sportwereld voorgelegd op vrijdag 24 september ’04. Ondertussen onderschreven verschillende internationale sportfederaties de verklaring. Het IOC, Unicef en de Verenigde Naties steunen de Verklaring ook en hebben er hun tevredenheid over uitgedrukt.

Wie de verklaring ondertekent, gaat de verbintenis aan, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden van de jeugdsport. Hij belooft discriminatie uit de jeugdsport te bannen en preventieve en curatieve maatregelen te nemen om kinderen tegen negatieve effecten te beschermen. Hij verwelkomt de steun van sponsors en media als die in overeenstemming is met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport en onderschrijft het “Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport”.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Alle kinderen hebben het recht
• Sport te beoefenen
• Zich te vermaken en te spelen
• In een gezonde omgeving te leven
• Waardig behandeld te worden
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

zwemclub ronse vzr
Blijf op de hoogte van de nieuwtjes, schrijf u hier in voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Vrije zwemmers Ronse
vzr
sportclub zwemclub ronse
sportclub zwemclub ronse
sportclub zwemclub ronse
sportclub zwemclub ronse
© 2023 Zwemclub VZR • Ronse