vzr zwemclub sport vlaanderen

Gouden sterren

Sport Vlaanderen

Gouden sterren voor kwaliteitsvolle en doordachte (jeugd)werking bij onze zwemclub

Deze gouden sterrenactie van BLOSO heeft als doelstelling om meer mensen enerzijds aan te zetten tot sporten in clubverband en anderzijds de sportclubs aanmoedigen om een kwalitatief aanbod te garanderen. Met de slogan "Je zit pas goed als je het bij een sportclub doet", wordt in 2006 de sensibiliseringscampagne rond sporten in clubverband, die in het najaar van 2002 startte, onverminderd voortgezet. Samen met de Vlaamse sportfederaties en de gemeentelijke en provinciale sportdiensten voert het Bloso dan ook campagne om het sporten in clubverband te stimuleren.

Image

Willen wij als sportclub onze rol ten volle blijven spelen als leerschool voor het aanleren van maatschappelijke en sociale vaardigheden en het vertrouwd maken met waarden zoals fair play, solidariteit, team spirit, het respect voor spelregels en de medemens (tegenstanders, scheidsrechters), het ontwikkelen van zelfstandigheid, het aanvaarden van het democratische proces, het belang van persoonlijk engagement en de inzet voor anderen, het leren omgaan met winst en verlies, … zal er binnen onze sportclub nog meer aandacht worden besteed aan een aantal aspecten die onze sportclub nog succesvoller (kunnen) maken.

Volgens het vooropgestelde decreet van de minister van Sport zal er op lokaal vlak bijzondere aandacht besteed worden aan de ondersteuning van sportclubs (vanaf 2008). Een verhoogde subsidiëring zal mogelijk zijn mits er aan hogere kwaliteitsnormen voldaan worden. De sterrenactie is dan ook een ideale voorbereiding hierop.

Met fierheid kan het VZR Bestuur U melden dat VZR Swimming Club alle zeven gouden sterren heeft ontvangen na een kwaliteitscontrole door de inspectiedienst van BLOSO.

• Goede clubsfeer
• Aangesloten bij een Vlaamse sportfederatie
• Een competitief en recreatief sportaanbod
• Clubbestuur met 30% jonger dan 30 jaar
• Eigen jeugdsportwerking
• Degelijke sportinfrastructuur
•  Alle lesgevers/trainers gekwalificeerd

Nog maar eens een bewijs dat je alleen bij VZR Swimming Club kan genieten van een kwaliteitsvolle, doordachte aanpak met gediplomeerde en deskundige trainers en dat allemaal in een aangename ontspannen sfeer. Weliswaar zouden we deze zeven sterren niet toegekend gekregen hebben zonder de steun en inzet van al onze leden en sympathisanten. Waarvoor onze oprechte dank.

Het VZR Bestuur

Meer informatie op: www.bloso.be

zwemclub ronse vzr
Blijf op de hoogte van de nieuwtjes, schrijf u hier in voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Vrije zwemmers Ronse
vzr
sportclub zwemclub ronse
sportclub zwemclub ronse
sportclub zwemclub ronse
sportclub zwemclub ronse
© 2023 Zwemclub VZR • Ronse